Trường trung cấp thực hành bách khoa có thi đầu vào không?

Trường trung cấp thực hành bách khoa chỉ xét tuyển mà không cần trải qua bất kỳ kỳ thi đầu vào hay kỳ thi năng khiếu nào.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0918155408