Trường trung cấp thực hành bách khoa có cam kết giới thiệu thực tập, việc làm cho học sinh sau khi học xong hệ trung cấp dành cho THPT

Tùy thuộc vào tính chất của mỗi ngành nghề, trường trung cấp thực hành bách khoa sẽ giới thiệu địa điểm thực tập và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho học sinh.

Ví dụ, đối với những ngành Sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học, sau khi hoàn thành chương trình học, nhà trường sẽ giới thiệu các em đến thực tập tại các trường mầm non liên kết, để các em được trực tiếp học và hành nghề.

Những công ty, những đơn vị được trường trung cấp thực hành bách khoa giới thiệu đều là những đơn vị hợp tác chính của Trường nên học sinh hoàn toàn an tâm về sự đãi ngộ, uy tín.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.