Thời gian học tại trường trung cấp thực hành bách khoa

Tùy theo lịch học và ngành học mà trường sẽ sắp xếp thời gian học sao cho hợp lý. Mỗi học sinh sẽ có khoảng 3 – 4 buổi học / tuần. Trường có các lớp, sáng, tối và cuối tuần.

         Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng, chiều, tối (7h30 – 11h, 13h30 – 17h, 17h45 – 21h)

         Cuối tuần: Lớp Tối thứ 7 (17h45 – 21h) và sáng chiều chủ nhật (7h30 – 11h, 13h30 – 17h).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0918155408