Sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh nhận được bằng cấp – chứng chỉ gì?

Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng chính quy và giấy xác nhận hoàn thành chương trình THPT. Được học liên kết lên chương trình Đại học ngay tại trường.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.