Sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh nhận được bằng cấp – chứng chỉ gì?

Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Tốt nghiệp Trung Cấp chính quy được học liên kết lên chương trình Đại học ngay tại trường.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.