HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Đăng ký nhập học tại Trường Trung cấp Thực Hành Bách Khoa, vui lòng download mẫu nhập học, điền thông tin và gửi đến trường.

HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH