HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Đăng ký nhập học tại Trường Trung cấp Thực Hành Bách Khoa, vui lòng download mẫu nhập học, điền thông tin và gửi đến trường.