Học phí trường trung cấp thực hành bách khoa hệ trung cấp dành cho THPT

Trường không phân học phí theo tín chỉ, trường đóng học phí theo học kỳ. Mỗi học kỳ thường kéo dài 4 tháng.

Đối với các ngành thuộc khối kinh tế, kỹ thuật, sư phạm, sức khỏe… học phí đối với hệ THPT là 4.500.000đ/HK

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0918155408