Trường Trung cấp Thực hành Bách Khoa (Bach Khoa Polytechnic College) được thành lập từ năm 2000 với tên gọi trước đây là Trường Trung cấp du lịch và Khách sạn Khôi Việt. Trải qua hơn 17 năm với mục tiêu vì lợi ích người học, Bách Khoa Poly luôn thể hiện tính chủ động ngay trong chương trình đào tạo, đồng thời nêu cao tinh thần một trường nghề nhân văn. Trường đã, đang và sẽ góp phần đào tạo nhiều hơn nữa nguồn nhân lực tay nghề cao, chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế cho thị trường lao động Việt Nam.

Sinh viên theo học tại trường có cơ hội học tập với những nghệ nhân hàng đầu đang công tác tại các doanh nghiệp nổi tiếng tại TP.HCM. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn, tận tâm với nghề, nhiệt tình trong công tác giảng dạy sẽ là những tấm gương cho các em học hỏi về bản lĩnh nghề nghiệp. Sự năng động, nhạy bén, tự tin của sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở thành ưu điểm nổi trội nhất khiến những nhà tuyển dụng khắt khe, “khó tính” nhất cũng cảm thấy hài lòng.

Trường Bách Khoa Poly

Nhà trường xây dựng những chiến lược dài hơi trong liên kết, hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp theo hình thức “đơn đặt hàng” về nguồn nhân lực, đảm bảo đầu ra cho hơn 90% sinh viên sau tốt nghiệp và hơn 63% sinh viên khi đang học tập tại trường.

Hiện trường đã thiết lập quan hệ thân hữu với nhiều công ty nhằm liên kết để có chỗ thực tập cho học sinh sinh viên của trường, cũng như cơ hội liên thông với các trường trong và ngoài nước.

Đồng thời nhà trường luôn coi trọng giáo dục truyền thống, gắn kết cá nhân với cộng đồng qua các môn học vì mục tiêu tạo ra những con người đủ các năng lực hội nhập xã hội nhằm tạo ra một cơ sở nền tảng vững chắc cho con người trưởng thành sau này.

TẦM NHÌN BÁCH KHOA POLY

Trở thành một trong những trường ươm mầm khởi nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Khẳng định vị thế là đối tác chiến lược của các trường danh tiếng trên thị trường Quốc tế.

SỨ MỆNH BÁCH KHOA POLY

Đối với học sinh:

  • Hỗ trợ học sinh nhanh chóng tiếp cận và hội nhập với nền văn minh thế giới thông qua con đường giáo dục, học tập và chia sẻ kiến thức.
  • Mục tiêu đạt chuẩn Quốc tế trong phương pháp đào tạo, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có giá trị cạnh tranh toàn cầu.
  • Sự khác biệt tạo ra bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực cạnh tranh của mỗi sinh viên BPC chính là việc xác định nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu là kỹ năng thực tế và thái độ trân trọng phục vụ khách hàng. Do vậy, các khóa học có tỷ lệ thời gian dành cho thực hành tối thiểu là 70%.
  • Chương trình đào tạo của BPC được thiết kế và kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế Châu Âu. Bằng cấp chứng chỉ tốt nghiệp đạt chuẩn quốc tế và đủ tiêu chuẩn kết nối, liên thông toàn cầu.

Đối với các đối tác:

  • Đảm bảo chất lượng học sinh sinh viên phù hợp với yêu cầu các các tiêu chí giáo dục quốc tế nói chung, tiêu chí giáo dục của từng trường đối tác nói riêng
  • Đảm bảo mang lại giá trị lớn nhất cho các đối tác của Bách khoa Poly

Đối với nhân viên:

  • Tạo ra môi trường làm việc năng động, thoải mái về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên tạo ra những giá trị mới cho học sinh.
  • Tạo cơ hội phát triển bản thân tốt nhất cho mỗi cán bộ nhân viên.